دانلود نشریه 152 – راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر

دانلود نشریه 152 - راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر

در این پست برای شما همراهان پرتال جامع مهندسی عمران و معماری نشریه 152 راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر را برای دانلود قرار داده ایم.

نشریه 152

این نشریه 152 راهنمای اجرای بتن شامل 170 صفحه و 8 فصل می باشد که در آن به مباحث زیر پرداخته شده است :

فصل اول : طبقه بندی های اقلیمی

در این فصل ابتدا عناصر اقلیمی از دیدگاه کارشناسی بتن تشریح و سپس پهنه بندی اقلیمی کشور تبیین شده است، در پایان فصل نیز مطالبی در تعریف اصطلاح ریز اقلیم ها ارائه شده است.

فصل دوم : مکانیزمهای خرابی : در این فصل ابتدا مسائل خاص مناطق گرمسیری در مورد خرابی سازه های بتن آرمه عنوان و سپس مکانیزم انواع خرابی های بتن، شامل کربناتی شدن، خوردگی کلروری، حمله سولفات ها و واکنس قلیایی و کربناتی سنگدانه ها به تفصیل بیان شده است.

فصل سوم : مصالح

در این فصل با توجه به اهمیت ویژگی مصالح تشکیل دهنده بتن و اثر آن بر دوام و پایایی بتن در مناطق گرمسیری، خواص فیزیکی و شیمیایی مصالح تشریح شده است.

فصل چهارم : روش های اجرا و توصیه ها

فصل پنجم : بهره برداری و نگه داری از سازه های بتنی

فصل ششم : مشاهدات و تجربیات

فصل هفتم : بتن های ویژه

فصل هشتم : آزمایشها و استانداردها

آیکون دانلود

دانلود با حجم 6 مگابایت با لینک مستقیم

رمز فایل فشرده : www.ucivil.ir

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید