دانلود نشریه ۱۰۱ – مشخصات فنی عمومی راه

دانلود نشریه 101 - مشخصات فنی عمومی راه

در این پست برای شما همراهان پرتال جامع مهندسی عمران و معماری نشریه ۱۰۱ مشخصات فنی عمومی راه را برای دانلود قرار داده ایم.

این نشریه ۱۰۱ راهسازی شامل ۷۵۵ صفحه و ۲۵ فصل می باشد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تالیف شده است.

نشریه 101

در این نشریه ۱۰۱ به مباحث زیر پرداخته شده است :

فصل اول : تعریف ها
فصل دوم : عملیات خاکی
فصل سوم : پی کنی ابنیه فنی
فصل چهارم : بتن و بتن مسلح
فصل پنجم : کارهای بنایی
فصل ششم : شمع کوبی و شم عریزی و سپرکوبی
فصل هفتم : ضوابط قالب بندی، لوله ها و مجراهای مدفون در بتن و درزهای اجرایی
فصل هشتم : کنترل فرسایش خاک
فصل نهم : قناتها
فصل دهم : کارهای فلزی – جان پناه – عایقبندی و اندود
فصل یازدهم : زهکشی و تخلیه آبها
فصل دوازدهم : قشر زیراساس
فصل سیزدهم : اساس
فصل چهاردهم : قیر در راهسازی
فصل پانزدهم : اندود نفوذی (پریم کت)
فصل شانزدهم : اندود سطحی (تک کت)
فصل هفدهم : آسفالتهای حفاظتی
فصل هجدهم : آسفالت سرد
فصل نوزدهم : آسفالت ماکادم نفوذی
فصل بیستم : آسفالت گرم و بتن آسفالتی
فصل بیست و یکم : رویه های شنی و شانه روی ههای آسفالتی و بتنی
فصل بیست و دوم : خاک مسلح
فصل بیست و سوم : تونل
فصل بیست و چهارم : دستورالعملهای ایمنی و بهداشت حرف های در کارهای راهسازی
فصل بیست و پنجم : استانداردهای مشخصات و آزمایشها

آیکون دانلود

دانلود با حجم ۷ مگابایت با لینک مستقیم

رمز فایل فشرده : www.ucivil.ir

دیدگاه‌ها ۰


ارسال تیکت جدید