بررسی مقادیر زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف

بررسی مقادیر زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف
در این پست می‌خوانید:
 • زاویه اصطکاک داخلی خاک نیز مانند سایر پارامترهای ژئوتکنیکی نقش اساسی و مهمی را در طراحی ها و تصمیم گیری های ژئوتکنیکی ایفا می کند و تغییرات کوچک در این پارامتر بعضا باعث تغییر مسیر کلی پروژه های عمرانی به خصوص از نظر اقتصادی می شود.

  این پارامتر با آزمایش های آزمایشگاهی و درجا قابل اندازه گیری است که در صورت محاسبه درجا و با توجه به اهمیت گفته شده اعداد دقیق تری  بدست می آید.

  آزمایش های درجا متعددی وجود دارند که فقط برخی از آنها توانایی محاسبه مستقیم این پارامتر را دارند ولی با استفاده از شبکه عصبی و داده های گذشته می توان برای آزمایش های مختلف مانند SPT یکسری روابط بوجود آورد که نتایج این آزمایش ها را به اصطکاک داخلی ربط دهند.

  طبیعتا برای هر منطقه و هر خاک ضرایب این ارتباط متفاوت خواهد بود که در این  تحقیق  از داده های  موجود در ایران برای بدست آوردن یک ارتباط مناسب استفاده می شود.

  در نرم افزار ژئواستادیو زیر مجموعه Slope/W برای تعریف مصالح مختلف با استفاده از اکثر مدل های رفتاری و به خصوص مدل مور-کولمب شما بایستی نسبت به مقادیر وزن مخصوص، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف آشنایی داشته باشید.

  توجه 1 : برای آشنایی با مقادیر چسبندگی خاک های مختلف به پست مربوط به آن ( بررسی مقادیر چسبندگی خاک های مختلف ) مراجعه نمایید.

  توجه 2 : برای آشنایی با مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف به پست مربوط به آن ( بررسی مقادیر وزن مخصوص خاک های مختلف ) مراجعه نمایید.

  در ادامه برای خاک های مختلف ریزدانه و درشت دانه زاویه اصطکاک داخلی خاک های مختلف را آورده ایم.

  زاویه اصطکاک داخلی خاک درشت دانهزاویه اصطکاک داخلی خاک ریزدانه

  وضعیت خاک ( مانند سست، متوسط و … ) بستگی به چگالی نسبی خاک دارد. از جدول  زیر می توانید با توجه به چگالی نسبی وضعیت خاک را تشخیص دهید.

  چگالی نسبی از رابطه زیر محاسبه می شود.

  Dr = ( emax – e ) / ( emax – emin )

  وضعیت خاک

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۳ رای
  دیدگاه‌ها ۸
  ارسال دیدگاه جدید