با روش های محاسبه میلگرد تقویتی در سازه آشنا شوید

با روش های محاسبه میلگرد تقویتی در سازه آشنا شوید

در این نوشتار روش های مختلف محاسبه میلگرد تقویتی در سازه را برمی شماریم، سپس در ادامه نکات کلیدی برآورد آرماتورگذاری را مورد بررسی قرار می دهیم، با ما همراه باشید.

در مورد آرماتور گذاری، الزامات اصلی عبارت اند از:

1 . آرماتورها باید به صورت جدا با توجه نوع فولاد (مثلاً فولاد نرم یا فولاد دارای نقطه تسلیم بالا)، قطر و وزن آن تعریف و مطابق با موارد زیر تقسیم بندی شوند :

الف . المان سازه، مانند فونداسیون ها، دال ها، دیوارها، ستون ها و غیره.

ب . شکل میلگرد، مثلاً صاف، دارای خم یا قلاب؛ منحنی؛ خاموت ها و فاصله اندازها.

2 . آرماتورهای شبکه ای (مِش) باید به صورت جدا با توجه به نوع فولاد، نوع و مساحت شبکه تعریف شوند و مطابق با موارد الف و ب ذکر شده تقسیم بندی شوند. در شکل 1 نمونه ای از آرماتورهای تقویتی نشان داده شده است.

آرماتورهای تقویتی

شکل 1 . آرماتورهای تقویتی

روش برآورد مقدار آرماتورها

روش های مختلفی برای تخمین مقادیر آرماتورها وجود دارد؛ سه روش که دارای دقت های متفاوتی هستند، به شرح زیر می باشند :

روش اول برای محاسبه میلگرد تقویتی

ساده ترین روش مبتنی بر نوع سازه و حجم المان های بتن مسلح می باشد. به عنوان مثال، مقادیر رایج برابر است با :

1 . انبارها و سازه هایی که دارای بارگذاری و نسبت های مشابه آن هستند : 1 تن آرماتور در هر 105 متر مکعب.

2 . دفاتر اداری، مراکز خرید، هتل ها : 1 تن در هر 13/5 متر مکعب

3 . ساختمان های مسکونی، مدارس : 1 تن در هر 15/05 متر مکعب

با این حال، با وجود اینکه این روش کنترل مفیدی برای مقدار کلی برآورد در اختیار می گذارد اما کمترین دقت را داشته و برای کاهش تناژ تا مقدار نیازمندی های روش استاندارد اندازه گیری، نیاز به تجربه ی قابل توجهی وجود دارد. در شکل 2 نمونه ای از آرماتورهای تقویتی نشان داده شده است.

محاسبه میلگرد تقویتی

شکل 2 . آرماتورهای تقویتی

روش دوم برای محاسبه میلگرد تقویتی

روش دیگر به صورت استفاده از عواملی می باشد که سطوح فولادی حاصل از محاسبات اولیه ی طراحی را، به وزن آنها تبدیل می کند، مثلاً کیلوگرم بر متر مربع یا کیلوگرم بر متر که برای المان بتنی مناسب می باشد.

در صورتی که وزن ها به قطرها و شکل های اجرایی تقسیم بندی شوند، این روش، ارزیابی قابل توجیه دقیقی را ارائه خواهد داد. با این حال، این عوامل درجه ای از استانداردسازی را برای هر دو شکل سازه ای و تهیه جزئیات آن در نظر می گیرند.

احتمالاً این روش انعطاف پذیرترین روش و روشی نسبتاً دقیق در اجرا خواهد بود، چرا که بر اساس الزامات آرماتورها که از محاسبات طراحی اولیه تعیین شده اند، به دست می آید.

روش سوم برای محاسبه میلگرد تقویتی

در این روش نقشه هایی برای شرایط تیپ المان ها کشیده می شود و سپس این نقشه ها ارزیابی می شوند. این روش فواید زیر را دارد :

1 . این طرح های اولیه نشان دهنده ی سازه ی واقعی می باشند.

2 . این طرح های اولیه شامل جزئیات مورد نظر و توزیع آرماتورهای اصلی و فرعی می باشند.

3 . با بازرسی می توان امکان فولاد گذاری بیشتر را برای منافذ و سایر نقاط مورد نیاز برقرار کرد.

همچنین از این روش می توان برای کالیبره کردن یا بررسی عوامل شرح داده شده در روش دوم استفاده کرد چرا که تک تک روش های جزئیات بندی را در نظر می گیرد.

نکات برآورد مقدار آرماتور تقویتی

الف . همپوشانی در میلگردها و میلگردهای انتظار : یک مقدار قابل قبول برای طول همپوشانی معمولی در هر دو نوع میلگردهای اصلی و میلگردهای تقسیم و میلگردهای انتظار باید لحاظ شود.

ب . شناوری یا احتمال : یک روانی بین % 10 و 15 % باید به منظور در نظرگیری تغییرات و حذفیات ممکن، اضافه شود.

پیشنهاد مطالعه :  خوردگی در آرماتور و روش‌های جلوگیری از آن

منبع :

ترجمه نوشتاری از سایت theconstructor.org با عنوان Esitimation of Reinforcement Quantity in RCC Structure توسط علی برزگر، از مقالات تحلیلی ترجمه شده توسط گروه آموزشی 808

دیدگاه‌ها ۰

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید