با انواع نیروهای وارد بر ساختمان آشنا شوید

با انواع نیروهای وارد بر ساختمان آشنا شوید

بارهای وارد بر سازه در حقیقت همان نیروهای خارجی هستند که به سازه اعمال می‌شوند. این بارها سبب تنش، تغییر مکان و تغییر شکل در سازه می‌شوند. در ادامه با توجه به شاخص‌های مختلف انواع نیروهای وارد بر ساختمان را برمی شماریم.

دسته‌بندی بار بر اساس ماهیت

1 . بار مرده: این بار از نوع بارهای دائمی وارد بر سازه محسوب می‌شود و تا زمانی که سازه پابرجاست، این بار هم حضور دارد. به‌ عنوان مثال می‌توان به وزن خود سازه اشاره کرد.

2 . بار زند: این بار از نوع بارهای دائمی نیست و در طول عمر سازه دچار تغییر می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به بار ناشی از حضور انسان و مبلمان اشاره کرد.

3 . بار باد: این بار تحت اثر فشار باد به سازه اعمال می‌شود.

4 . بار برف: این بار در اثر تجمع و انباشتگی برف روی سازه به آن اعمال می‌شود.

5 . بار لرزه‌ای: این بار هنگام وقوع زمین‌لرزه به سازه اعمال می‌شود.

پیشنهاد دانلود : چزوه بارگذاری ساختمان مهندس حدادی زاده

نیروهای وارد بر ساختمانشکل 1 . انواع نیروهای وارد بر ساختمان بر اساس ماهیت

دسته‌بندی بار بر اساس ثابت بودن

1 . بار استاتیکی: این بار در طول زمان تقریباً ثابت باقی می‌ماند. به‌ عنوان مثال می‌توان به بار مرده اشاره کرد.

2 . بار دینامیکی: این بار ثابت نیست و در طول زمان دچار تغییرات زیادی می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به بار زنده اشاره کرد.

دسته‌بندی انواع بار در ساختمان بر اساس ناحیه اعمال بار

1 . بار گسترده: این بار به‌طور مساوی و یا نامساوی روی یک ناحیه یا یک طول خاص از عضو اعمال و توزیع می‌شود. به‌ عنوان مثال می‌توان به باری اشاره کرد که از دال به تیر وارد می‌شود.

بار گسترده وارد بر سازهشکل 2 . بار گسترده یکنواخت وارد بر سازه

 

2 . بار متمرکز: این نوع بار به ناحیه بسیار کوچک و یا نقطه‌ای از یک عضو وارد می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به بار نقطه‌ای وارد بر یک تیر اشاره کرد.

پیشنهاد دانلود : پروژه بارگذاری ساختمان مهندس طاحونی استاد دانشگاه امیرکبیر

بار متمرکز وارد بر سازهشکل 3 . بار متمرکز وارد بر سازه

 

دسته‌بندی بر اساس شکل اعمال بار

1 . بار محوری: این بار در حقیقت ناشی از نیرویی است که از مرکز یک مقطع می‌گذرد و عمود بر صفحه مقطع می‌باشد.

2 . بار خارج از مرکز: این نوع بار وارد بر سازه در حقیقت ناشی از نیرویی است که از مرکز یک مقطع نمی‌گذرد اما عمود بر صفحه مقطع می‌باشد.

انواع بار وارد بر سازهشکل 4 . بار خارج از مرکز وارد بر سازه

 

3 . بار پیچشی: این بار در حقیقت ناشی از نیرویی است که سعی دارد مقطع را حول محور مرکزی آن بچرخاند. این بار نیز سبب می‌شود در عضو لنگر پیچشی شکل بگیرد.

بار پیچشی وارد بر ساختمان

شکل 5 . بار پیچشی وارد بر ساختمان

منبع:

ترجمه نوشتاری از سایت gharpedia.com توسط مهندس بهاره بهرامی، از مقالات تحلیلی گروه آموزشی 808

دیدگاه‌ها ۳

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید


ارسال تیکت جدید