کروسل چهار ستونه محصولات

با قابلیت تنظیم تعداد ستون و تعداد محصوال جهت نمایش

کروسل چهار ستونه محصولات با تصویر آیکونی

با قابلیت تنظیم تعداد ستون و تعداد محصوال جهت نمایش
[cdb_download_icon_carousel posts_per_page=”6″ slides_per_view=”3″ autoplay=”true” show_pagination_control=”true” show_prev_next_buttons=”true” wrap=”true”]

کروسل ۱۲ ستونه محصولات با آیکون و پاپ آپ تصویر کاور

با قابلیت تنظیم تعداد ستون و تعداد محصوال جهت نمایش
[cdb_miniicon_carousel posts_per_page=”14″ slides_per_view=”12″ autoplay=”true” show_pagination_control=”true” show_prev_next_buttons=”true” wrap=”true”]