برای ثبت نام بایستی نام و نام خانوادگی خود را به صورت لاتین وارد کنید.